02_01 02_02

Naše kompetence pro lepší výrobky

Výrobky, které opouštějí náš podnik, jsou výsledkem definovaných a stabilních procesních řetězců - to nám dovoluje realizovat i ty nejnáročnější díly podle přání zákazníka.
Naše systematičnost procesních řetězců nezahrnuje pouze výrobu, řízení kvality a logistiku. Na výrobě se také naprosto bezprostředně podílejí specializované partnerské firmy - a inženýring, který je rovněž pevnou součástí, může již předem přispět k optimalizaci konstrukcí se zaměřením na výrobu.

Orientace na proces vytváří jistotu
Standardizované procesy jsou jisté procesy - proto schopnost vytvářet procesní řetězce představuje naši hlavní kompetenci.